Ga terug

Circular by design

Wat betekent het?  
Investeren in duurzame producten en een circulaire economie zijn geen onbekende onderwerpen meer. Mensen denken vaak alleen aan het recycleren en hergebruiken van materiaal, maar de weg naar een circulaire economie begint het al bij het ontwerpproces. Het is nog een relatief onbekend begrip. Er zijn dan ook een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen: 

  • Hoe zorgt circular design voor minder belasting op ons milieu?
  • Welke duurzame acties kunnen ondernemers inzetten, die verder gaan dan slechts de keuze van ecologische grondstoffen en materialen?
  • Waarom zou je als ondernemer starten met een circulaire aanpak?

Wat is circular by design eigenlijk?
Circulair ontwerpen is een vorm van eco-efficiënt werken waarbij milieu gerichte productontwikkeling centraal staat. Bij het ontwerp wordt al rekening gehouden met de rest van de levenscyclus. Alles is erop gericht dat de levensduur van een product verlengd wordt. Overigens moet ook het design bijdragen aan hergebruik of te recycleren zijn. 

Waarom is het belangrijk?
Bij deze manier van werken wordt de volledige levenscyclus van een product in kaart gebracht. Van de grondstofwinning tot het moment dat het product afgedankt wordt en later weer opnieuw gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten. Deze manier van ontwerpen draagt bij aan het verminderen van de impact op het milieu. 

Wat doet FABRAA?
Ook FABRAA is druk bezig met circular design. Het onderwerp staat hoog op de agenda bij team productontwikkeling. FABRAA startte een project dat het perfecte artikel in kaart brengt. Waar moet een circulair artikel aan voldoen? 

FABRAA zoekt naar – en werkt samen met haar leveranciers en verschillende studies aan- producten die vanaf de basis circulair ontwikkeld zijn. Een voorbeeldvraag is bijvoorbeeld: hoe kunnen we zorgen dat een artikel geen backing nodig heeft zodat het makkelijker gerecycleerd kan worden? Wat we leren uit Circular Design projecten, passen we zoveel mogelijk direct toe bij de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe stoffen. Een extra aandachtspunt voor ons daarbij is dat de levensduur van de stoffen steeds langer wordt.