Ga terug

Strategie voor de toekomst

De strategie van Fabraa is dat we vooruit willen lopen op ontwikkelingen. We zijn van mening dat het cruciaal is om ervaring op te doen en een langetermijnstrategie te hebben als het gaat om duurzaamheid. We willen voorbereid zijn als de grote groene golf eraan komt. Omdat het een volledig nieuwe manier is van denken, inkopen, ontwikkelen en verkopen van producten. Voor een circulair bedrijfsmodel (het einddoel) is het noodzakelijk in staat te zijn om onze producten die aan het eind van hun levenscyclus zijn, te recyclen tot nieuwe producten van gelijkwaardige kwaliteit. Het gebruik van gerecyclede garens voor onze duurzame stoffen betekent niet dat we al een circulair bedrijfsmodel hebben. Recycling is het proces van het omzetten van afval in herbruikbare materialen. In ons geval gaat het dan om het verwerken van gebruikte rPET-flessen, kleding en alle soorten productieafval tot gerecyclede meubelstoffen. De circulaire economie gaat echter helemaal terug naar de oorsprong, om op dat moment al afval (en vervuiling) te voorkomen. Om dit te realiseren in de meubel- en meubelstoffenindustrie is er nog een lange weg te gaan. Bijvoorbeeld: met de huidige technische stand van zaken kunt u sommige garens niet eindeloos recyclen. Dus uiteindelijk hebt u nog steeds nieuw materiaal nodig. Een andere hindernis die we moeten nemen, is hoe we onze goederenstroom kunnen bewaken. Hoe weten we de exacte samenstelling van de meubelstof? Maar ook waar het zich bevindt? En hoe brengen we het terug in het systeem (toeleveringsketen)? Onlangs hadden we (Fabraa) een interessant overleg met Lloop (Rrevive) dat momenteel manieren ontwikkelt om de goederenstroom (en dus de grondstoffenstroom) te monitoren met behulp van een slim gegevensbeheersysteem. Eén ding is zeker: het is echt noodzakelijk dat iedereen binnen de sector samenwerkt op dit gebied. Het gebruik van gerecyclede producten is een uiterst belangrijke eerste trede op de circulariteitsladder. Ten eerste draagt het voor een aanzienlijk deel bij aan het doel (55% afname in 2030) om uw ecologische voetafdruk te verkleinen. Ten tweede stimuleert het allerlei technische ontwikkelingen doordat de waarde van gerecyclede goederen wordt verhoogd en op die manier de hoeveelheid downcycling afneemt. Bij Fabraa zijn we gestart met verschillende projecten op dit gebied. Onze hoofdactiviteit is gebaseerd op productontwikkeling. Door garens te selecteren die zijn gemaakt van gerecyclede materialen zorgen we voor een aanzienlijke verkleining van de milieu-impact. Ook onderzoeken we manieren om producten te ontwikkelen die relatief eenvoudig te recyclen zijn en we proberen ons afvalbeheer aan te pakken. Samen met Fontys Applied Sciences onderzoeken we hoe we het productieafval van onze stoffen een tweede leven kunnen geven. Stap voor stap leren we, en we zijn echt geïnspireerd door alle nieuwe partners die we hebben ontmoet tijdens onze reis. Doet u met ons mee? Neem contact op.