Algemeen

Heimtextil, 19-21 januari 2024, Messe Frankfurt, Duitsland.

Stoffenbeurs Cernobbio, 2-4 mei 2024, Lake Villa, Cernobbio, Italië.

Design District, 29-31 mei 2024, Van Nelle Fabriek, Rotterdam.

Onze claims hebben alleen betrekking op meubelstoffen. Wij hopen onze partners en andere leveranciers te inspireren tot soortgelijke stappen in de richting van duurzaamheid.

De meeste stoffen komen naar Nederland met de boot. Op dit moment is het onmogelijk de stoffen dichter bij huis te maken in dezelfde prijs/kwaliteitverhouding. Binnen alle activiteiten is transport maar een klein onderdeel met een minimale impact.

Het beste voorbeeld dat we kunnen geven: we zijn verhuisd naar een veel duurzamere kantoor- en opslaglocatie. Daar hebben we alle maatregelen genomen om het energieverbruik te verlagen en de werkplekken zo mensvriendelijk mogelijk te maken.

Voor onze Fabraa-lijn werken we hoofdzakelijk met gerecycleerd in plaats van nieuw materiaal. We gebruiken niet alleen duurzame materialen, maar ook steeds duurzamere verf- en afwerkingsmethoden en duurzamere transportmogelijkheden. Om te begrijpen welke impact onze bedrijfsactiviteiten hebben, werken we samen met bAwear om LCA’s (levenscyclusanalyses) uit te voeren voor onze Fabraa-producten.

De term “duurzaam” wordt veel gebruikt en het is vaak niet 100% duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Als we het over duurzaamheid hebben, richten we ons op het “WAT” en het “HOE”. Wat gaat er in onze producten en hoe worden onze producten gemaakt? We streven ernaar gerecycleerd in plaats van nieuw materiaal te gebruiken, zodat de negatieve impact van de productie van onze producten zo laag mogelijk wordt gehouden. We letten ook op hoe onze producten worden gemaakt, wat de arbeidsomstandigheden in de fabrieken zijn en hoe de mensen in onze toeleveringsketens worden behandeld. Daarom hebben we ons onlangs aangesloten bij amfori BSCI om nog meer de nadruk te leggen op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van alle mensen die aan het maken van onze producten meewerken. Meer hierover vindt u onder “Sociale duurzaamheid” en “Certificeringen & Partnerschappen”.

Fabraa biedt meubelstoffen van hoge kwaliteit aan, gemaakt onder milieuvriendelijke en sociaal duurzame omstandigheden. Terwijl we een merk opzetten dat van nature duurzaam is, kunt u erop vertrouwen dat we u onze producten blijven aanbieden met een goede en stabiele prijskwaliteitsverhouding!

Ons doel is verantwoordelijkheid te nemen voor de hele toeleveringsketen van onze producten en daarbij onze zorgvuldigheid te behouden. We willen ervoor zorgen dat duurzame producten breed toegankelijk zijn. Daarom richten we ons op het opnemen van steeds meer duurzame elementen in een groot aantal van onze producten die een steeds groter aantal consumenten bereiken. In plaats van het creëren van perfect duurzame producten, die zeer nichegevoelig zijn, een fractie van de markt uitmaken en slechts een verhoudingsgewijs klein aantal consumenten bereiken.

We willen onze passie om meubelstoffen van hoge kwaliteit aan te bieden combineren met de verantwoordelijkheid waarvan we weten dat die cruciaal is met betrekking tot de impact die we hebben in onze hele toeleveringsketen. Zoals onze CEO Mark van der Aa zegt: “Ik ben niet alleen een zakenman, ik ben ook een vader.” In die geest combineren we zakendoen met mensen- en milieurechten, ten voordele van onze planeet en de generaties die na ons komen. Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol in de huidige en vooral de toekomstige wetgeving op nationaal en EU-niveau. We willen proactief zijn en alles op een rijtje hebben, in plaats van in een later stadium achterop te raken. We willen een voorbeeld zijn in de verduurzaming van de meubelstoffenindustrie, onze zorgvuldigheid in acht nemen en onze klanten verzekeren dat dit belangrijk voor ons is en dat wij hier zorg voor dragen.

Ons doel is om onze volledige toeleveringsketen in acht te nemen, van de bron (grondstof) via het productieproces tot de aankomst in ons magazijn. We zijn er trots op dat alle impact die we hebben, wordt aangepakt en dat verbeteringen worden aangebracht, waar en wanneer dat mogelijk is.

Een bedrijf duurzamer maken is een reis die gepaard gaat met vallen en opstaan. We werken samen met partners en belanghebbenden, maar we weten dat we ook gaandeweg zullen leren en verbeteren. We zijn transparant en eerlijk over waar we staan in onze reis en waar we naartoe gaan. In de beginfase zullen we ons concentreren op het “laaghangende fruit”, de initiatieven die redelijk gemakkelijk kunnen worden opgestart en een grootschalig effect kunnen hebben.

Onze stoffenleveranciers zijn gevestigd in Azië en Europa.

Met Fabraa betreden we een voor ons nieuw tijdperk, waarin we ons sterk richten op het steeds duurzamer maken van onze producten en bedrijfsvoering. Terwijl we in het begin de basis leggen en ons richten op het maken van producten van steeds duurzamer materiaal, zullen we daarna onze blik verruimen en kijken hoe we kunnen samenwerken om volledige circulariteit te bereiken. Hieronder volgt het geplande tijdschema van onze activiteiten:

 • Fase 1: Inleiding – Cradle to gate: nadruk op ons bedrijf en onze toeleveringsketen
 • Fase 2: tot 2023 – Cradle to Grave: Nadruk op gebruik (onderhoud) en recycling/circulariteit
 • Fase 3: tot 2025 – Cradle to Cradle: Nadruk op volledige circulariteit

De belangrijkste toeleveringsketen van meubelstoffen ziet er als volgt uit:

 1. Productie van vezels
 2. Productie van garens
 3. Productie van stoffen
 4. Verven
 5. Afwerking
 6. Verpakking
 7. Distributie
 8. Magazijn
 9. Meubelproductie
 10. Detailhandel
 11. Gebruik
 12. Afvalverwerking/Einde levenscyclus

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid hebben betrekking op elk van deze stappen, waarbij we trachten de negatieve gevolgen van onze activiteiten te beperken. Bekijk voor meer informatie onze video met een overzicht van onze toeleveringsketens!

Over het algemeen kiezen we leveranciers die bereid zijn met ons samen te werken om de producten die we voor onze klanten maken, voortdurend te verbeteren. We hebben in de afgelopen decennia sterke zakenrelaties opgebouwd met onze Textaafoam-leveranciers en samengewerkt om meubelstoffen van hoge kwaliteit te maken voor een goede prijs. Voor onze Fabraa-lijn blijven we voortbouwen op de deskundigheid van onze leveranciers, waarbij we ons vooral richten op leveranciers die al veel ervaring hebben met het maken van duurzame stoffen. We blijven ook nieuwe relaties opbouwen met geweldige leveranciers die we tijdens ons werk ontmoeten. Wat het serviceniveau van onze kant betreft, kunt u dezelfde toegewijde ondersteuning verwachten als u van ons gewend bent.

Iedereen bij Fabraa staat achter het maken van goede en duurzame producten. Als u vragen hebt over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, kunt u altijd contact opnemen met uw verkoopvertegenwoordiger of met ons kantoor via e-mail ([email protected]) of telefoon ( +31-(0)13 534 59 34). Als u diverse vragen hebt die specifiek betrekking hebben op duurzaamheid bij Fabraa, kunnen we een afspraak maken met onze duurzaamheidsexperts om uw vragen te beantwoorden.

De naam Fabraa is een combinatie van het Engelse woord voor onze kernactiviteit – fabrics (stoffen) – en de familienaam van de eigenaars – van der Aa. Als je kijkt naar de manier waarop de “A’s” in het logo van Fabraa worden geschreven, zie je dat ze aan één kant een gat hebben. Dit om visueel de nadruk te leggen op transparantie en openheid, twee waarden die voor ons onontbeerlijk zijn.

Certificering & Partnerschappen

Wanneer u zich aansluit bij Control Union, geeft u aan welke producten u voert. U ontvangt dan een scope certificaat. Met een unieke code kunnen de mensen met wie u zaken doet controleren of u daadwerkelijk gecertificeerd bent.

Bekijk hier ons certificaat.

De Global Recycled Standard is een internationale vrijwillige norm die is uitgevaardigd door Control Union en waarin eisen worden gesteld aan gerecycleerde materialen, handelsketens, sociale en milieupraktijken en chemische beperkingen. De eisen worden gecontroleerd door externe bedrijven om in aanmerking te komen voor certificering. Ga voor meer informatie naar https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/grs-global-recycle-standard.

De Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) is een in Duitsland gevestigde vereniging die ernaar streeft de kwaliteit van meubels te waarborgen en de positie van de consument te versterken. Het DGM geeft onder meer de “Golden M” af, een label dat aantoont dat geteste meubels voldoen aan de relevante kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Ga voor meer informatie naar https://www.dgm-moebel.de/en/.

amfori BSCI is een internationale vereniging die internationale bedrijven verenigt en de leden steunt om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen te verbeteren. De nadruk ligt vooral op capaciteitsopbouw en de sociale audits van fabrieken waarmee de leden samenwerken. Ga voor meer informatie naar https://www.amfori.org/content/amfori-bsci.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical) is een verordening van de Europese Unie (EU) die in 2006 is uitgevaardigd. De REACH-verordening is van toepassing op de productie en het gebruik van in wezen alle chemische stoffen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu. REACH is geen vrijwillig systeem, maar een bindende wet, die wij en alle andere bedrijven moeten naleven. Ga voor meer informatie naar https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach.

Centexbel is een in België gevestigde organisatie die zich toelegt op R&D, productcertificatie, producttests en kennisdeling in de textiel- en kunststofverwerkende industrie.

CTL GmbH Bielefeld is een chemisch-technisch laboratorium gevestigd in Bielefeld, Duitsland, dat zich richt op het testen van o.a. textiel, kleding en meubelstoffen.

Alle controles en certificeringen (zoals hierboven beschreven) worden uitgevoerd door verificatie-organisaties van externe partijen, om een onpartijdige en neutrale beoordeling te garanderen. Dit is belangrijk voor ons, omdat wij als bedrijf werkelijk alle aspecten willen begrijpen van de manier waarop onze producten worden gemaakt, en onze klanten de kennis en de zekerheid willen geven dat de kwaliteit van de producten die zij bij ons kopen, betrouwbaar is.

Wij werken samen met een aantal organisaties en partners om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Hieronder vindt u een overzicht; voor meer informatie over elke partner kunt u verder lezen in het desbetreffende onderdeel verderop. Overzicht van organisaties en partners:

 • bAwear- Samenwerking om onze LCA-studies uit te voeren
 • OEKO-TEX – Certificering van een reeks van onze producten
 • GRS – Certificering van een reeks van onze producten
 • DGM – Certificering van een reeks van onze producten
 • amfori BSCI – Lidmaatschap voor meer transparantie en verbetering van de arbeidsomstandigheden in onze toeleveringsketens

bAwear is een organisatie die bedrijven van elke omvang ondersteunt bij het berekenen van hun ecologische voetafdruk, om zo een positieve impact te hebben op hun toeleveringsketen. Ga voor meer informatie naar https://bawear-score.com/.

OEKO-TEX is een geregistreerd handelsmerk, dat zes verschillende certificeringsnormen omvat, waaronder OEKO-TEX Standard 100. Dit betekent dat elk bestanddeel van elk artikel dat met deze certificering is gemarkeerd, is getest op schadelijke stoffen en dus onschadelijk is voor de menselijke gezondheid. Ga voor meer informatie naar https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex.

Milieuduurzaamheid

Hoewel we LCA’s uitvoeren om inzicht te krijgen in de impact die we hebben, is het moeilijk te zeggen welk van onze producten het meest duurzaam is. Afhankelijk van het type en de herkomst van de (gerecycleerde) grondstof scoren sommige stoffen zeer goed op het gebied van water- en/of energiebesparing, terwijl andere stoffen zeer hoog scoren op vermindering van CO2-uitstoot. Op basis van onze LCA-resultaten werken we aan het gebruik van de “best in class”-resultaten van alle categorieën om te bepalen welke lessen kunnen worden toegepast op de productieprocessen van onze andere stoffen.

Textaafoam biedt reeds een aantal stoffen aan die duurzame materialen bevatten. We besloten ons productassortiment uit te breiden en ons nog meer op duurzaamheid te richten; Fabraa is ons beginpunt om het thema van de verduurzaming van onze stoffen echt aan te pakken. We zullen ons voorlopig concentreren op Fabraa-producten, maar we zullen onze lessen en ervaringen gebruiken om onze Textaafoam-activiteiten en -producten duurzamer te maken.

Sommige van onze garens bestaan uit verschillende materialen verweven tot één garen. Dit maakt het op dit moment moeilijk om ze aan het einde van de levensduur te recycleren. Bovendien worden onze bekledingsstoffen gebruikt voor de productie van meubels, zoals banken en fauteuils. Deze meubelstukken bestaan uit een aantal verschillende onderdelen, wat het vaak moeilijk maakt om deze producten te recycleren wanneer ze eenmaal zijn afgedankt. Wij streven ernaar onze producten voortdurend duurzamer te maken en werken samen met onze leveranciers en klanten om oplossingen te vinden om onze materialen en eindproducten gemakkelijker recycleerbaar te maken.

Onze huidige focus ligt op het vervangen van conventionele grondstoffen door gerecyclede grondstoffen. De betrokken productieprocessen blijven op dit ogenblik grotendeels hetzelfde. De stap waarbij het garen wordt geproduceerd – hoofdzakelijk met gerecycleerde materialen – is dus de stap die op dit moment de grootste positieve impact heeft.

Tijdens een LCA worden alle stappen van de toeleveringsketen onderzocht met betrekking tot het verbruik van energie en water, samen met de CO2-uitstoot die in het milieu terechtkomt.

In eerste instantie zullen wij de stappen van de grondstof- en garenproductie analyseren en LCA’s opstellen voor al onze Fabraa-producten. In de toekomst zullen wij de resterende stadia van onze toeleveringsketen in twee stappen opnemen: Eerst zullen wij alle andere stappen van onze toeleveringsketen opnemen, tot de producten aankomen in en vertrekken uit ons magazijn in Nederland. Ten tweede zullen wij rekening houden met de volledige toeleveringsketen, vanaf het moment waarop de producten ons magazijn verlaten tot het moment waarop zij na gebruik worden weggegooid. Vooral de laatste stap vereist een sterke samenwerking met onze directe en indirecte klanten om kennis op te doen en samen te werken om volledige circulariteit van producten mogelijk te maken. Hieronder volgt een overzicht van alle stappen van de toeleveringsketen, die moeten worden geanalyseerd zoals hierboven uiteengezet:

 1. Grondstof
 2. Productie van garens
 3. Productie van stoffen
 4. Verven
 5. Afwerking
 6. Verpakking
 7. Transport
 8. Opslag
 9. Meubelproductie
 10. Detailhandel
 11. Gebruik
 12. Afvalverwerking

Om onze LCA’s uit te voeren, vergelijken we de gegevens over energieverbruik, waterverbruik en CO2-uitstoot van onze duurzame stoffen met die van stoffen die op een conventionele manier zijn geproduceerd. De informatie over onze stoffen ontvangen wij voor een groot deel van onze directe leveranciers. De vergelijkingsgegevens die worden gebruikt, zijn afkomstig van de organisatie bAwear, die beschikt over een uitgebreide databank van informatie die gedurende een lange periode is verzameld. Wij zullen onze beoordelingen blijven bijwerken indien en wanneer nieuwe producten of gegevens beschikbaar komen.

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om het effect te berekenen dat de productie van een product op het milieu heeft, rekening houdend met alle stadia van de toeleveringsketen. Door inzicht te krijgen in de voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij de juiste vergelijkingen maken en de beste beslissingen op het gebied van duurzaamheid nemen, en daarmee de beste duurzaamheidsstrategie voor ons bepalen. Voor een uitgebreid overzicht kunt u een kijkje nemen op de website van onze partner bAwear: https://bawear-score.com/.

Milieuduurzaamheid omvat de impact die wij maken met het materiaal dat in onze producten wordt verwerkt en de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu, zowel op de productielocaties als op de locaties waar onze producten worden verkocht. Wij gebruiken hoofdzakelijk gerecycleerd materiaal voor onze Fabraa-producten, zodat de input (energie, water) en output (CO2) voor het maken van onze producten zo laag mogelijk wordt gehouden. Om nog beter te begrijpen waar we kunnen verbeteren, hebben we voor elk van onze Fabraa-producten een LCA-studie uitgevoerd; meer hierover vindt u onder “Wat is een LCA-studie?”.

Onze Productlijnen & Merken

Momenteel zijn we niet in staat om transactie certificaten te verkrijgen voor dit product. Hierdoor is dit product niet GRS gecertificeerd. We zijn bezig met alternatieve methodes om de gerecycleerde content onafhankelijk te kunnen verifiëren.

Momenteel zijn we niet in staat om transactie certificaten te verkrijgen voor dit product. Hierdoor is dit product niet GRS gecertificeerd. We zijn bezig met alternatieve methodes om de gerecycleerde content onafhankelijk te kunnen verifiëren.

We vervangen de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent niet door het duurzaamheidsaspect – we voegen er iets aan toe! U kunt er zeker van zijn dat u dezelfde kwaliteit van producten en diensten ontvangt als in het verleden, zonder compromissen!

Hoe beter u uw meubels verzorgt, hoe langer u ervan kunt genieten! Voor instructies over hoe u uw producten het beste kunt verzorgen, verwijzen we u naar het artikelpaspoort dat u kunt vinden op de productpagina van elke afzonderlijke stof.

RPET staat voor Recycled Polyethylene Terephthalate (Gerecycleerd Polyethyleentereftalaat), ook bekend als gerecycleerd PET. RPET wordt ook gerecycleerd polyester genoemd en het wordt gemaakt van gerecycleerde plastic (PET-)flessen.

Gerecycleerd polyester (RPET) is milieuvriendelijk, kosteneffectief en veilig; de geregenereerde polyestervezel wordt gemaakt van gerecycleerde plastic flessen en presteert even goed als gewoon nieuw polyester. Hier zijn enkele feiten over RPET: RPET heeft 86% minder water nodig dan gewoon polyester. RPET verbruikt 70% minder energie dan gewoon polyester. De CO2-uitstoot van RPET is 75% lager. 1 kg RPET kan 60 waterflessen uit het milieu houden. Het gebruik van RPET helpt ons niet alleen om plastic uit de stortplaatsen en oceanen te houden, maar ook om onze natuurlijke bronnen te sparen.

De samenstelling van elk Fabraa-product bestaat hoofdzakelijk uit gerecycleerd materiaal. Aangezien wij een uitgebreid assortiment aan stoffen aanbieden, verschilt elke samenstelling. Om de samenstelling van een specifieke stof te kennen, gelieve de desbetreffende productpagina op deze website te raadplegen of een kijkje te nemen in het artikelpaspoort.

Al onze Fabraa-producten bevatten gerecycleerde materialen. Om de samenstelling van een specifieke stof te kennen, gelieve de desbetreffende productpagina op deze website te raadplegen of een kijkje te nemen in het artikelpaspoort.

Gerecycleerd materiaal is materiaal dat is gemaakt van afval, zoals weggegooide PET-flessen en textielafval van eerdere productieprocessen. Recyclebaar materiaal is materiaal dat in het productieproces wordt gebruikt en dat zo is ontworpen dat het aan het einde van de levensduur van het product kan worden gerecycleerd.

Voor onze gerecyclede grondstof gebruiken wij verschillende materialen die worden gebruikt om nieuw garen te maken in plaats van als afval te worden weggegooid. Wanneer we het hebben over post-consumer gerecycled materiaal, bedoelen we materiaal dat reeds door consumenten is gebruikt en dat na gebruik zal dienen als bron van nieuwe grondstof. Wanneer we spreken van postindustrieel gerecycled materiaal, bedoelen we “overgebleven” materiaal van vorige productieprocessen. Dit postindustrieel afval wordt ingezameld en tot nieuw garen verwerkt om opnieuw in het productieproces te worden opgenomen.

Alle materialen die in onze producten worden verwerkt, worden perfect gereinigd en ontsmet voordat ze worden verwerkt. Dit geldt zowel voor nieuw materiaal als natuurlijk voor alle gerecycleerde materialen.

Het standaard proces om van PET-flessen stoffen te maken, ziet er als volgt uit:

 • Inzameling van PET-flessen
 • Steriliseren/reinigen van flessen
 • Flessen veranderen in plastic vlokken
 • Plastic vlokken in spaanders veranderen
 • Spaanders tot draden maken, die vervolgens op spoelen worden gewikkeld
 • Het garen wordt tot stof verwerkt, geverfd en afgewerkt

U kunt er zeker van zijn dat als we het hebben over het gebruik van luiers in onze producten, we geen gebruikte luiers gebruiken! 😊 Sommige van onze producten zijn gemaakt van productieafval uit andere toevoerstromen, waaronder die van babyluiers. Deze zijn afkomstig van defecte productie, dus in plaats van de luiers die niet aan de eisen voldoen weg te gooien, worden ze versnipperd en teruggebracht in de productiecyclus voor garens die worden gebruikt om sommige van onze stoffen te maken.

Onze Fabraa-producten bevatten diverse garens afkomstig van verschillende bronnen. Deze omvatten:

 • PET-flessen
 • Productieafval
 • Luiers
 • Gezichtsmaskers
 • Textielresten, bijv. wol en katoen

We hebben meestal alle artikelen uit voorraad leverbaar. Houd er wel rekening mee dat wij onze voorraad opbouwen aan de hand van de verkoopgeschiedenis, nieuwe plaatsingen en levertijden van onze leveranciers. Neem contact op met onze klantenservice over de beschikbare voorraad via e-mail ([email protected]) of telefoon (+31 13 53 08 031).

Wij werken samen met onze vertrouwde partners om de verschillende kwaliteitsaspecten van onze producten te controleren. Hieronder vindt u de aandachtspunten voor kwaliteit en de respectieve partners die de tests uitvoeren:

 • Technische conformiteit van producten – Partnerschap met CTL Bielefeld
 • Conformiteit van chemische producten – Partnerschap met Centexbel voor tests in verband met REACH, kleurstoffen, enz.
 • Bruikbaarheid – In-house testfaciliteit om de praktische bruikbaarheid van onze producten te controleren

Meer informatie over CTL Bielefeld en Centexbel vindt u onder “Verificaties & Partnerschappen”.

Sociale duurzaamheid

Onze certificaten dekken niet alleen de duurzaamheid, maar staan ook voor de eerlijkheid van het arbeidsproces. Denk hierbij aan BSCI en GRS.

Sociale duurzaamheid gaat over de impact die wij hebben op alle mensen die in onze toeleveringsketens werken. Wij zorgen voor een fijne werkplek voor onze medewerkers in ons Nederlandse kantoor, maar we hebben ook aandacht voor de mensen die in de productielanden werken. Hier ligt de nadruk op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van de mensenrechten op de werkplek.

Wij hebben in de afgelopen jaren en zelfs decennia sterke en langdurige partnerschappen met onze leveranciers opgebouwd. Doordat we vertrouwen hebben opgebouwd hebben wij een veel beter inzicht in de uitdagingen waarmee onze leveranciers worden geconfronteerd en werken wij daar samen aan. Bovendien zijn wij lid geworden van amfori BSCI, waardoor wij proactief kunnen optreden en een veel beter inzicht krijgen in de naleving van de mensenrechten in de fabrieken van onze leveranciers en over instrumenten kunnen beschikken om de fabrieken te helpen stap voor stap verbeteringen aan te brengen.

amfori BSCI is een internationale vereniging die internationale bedrijven verenigt en de leden steunt om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen te verbeteren. De nadruk ligt vooral op capaciteitsopbouw en de sociale audits van fabrieken waarmee de leden samenwerken. Door lid te worden van de organisatie maken wij gebruik van de algemeen erkende BSCI-gedragscode, en informeren wij onze leveranciers over de inhoud hiervan. Wij hebben toegang tot het amfori BSCI-platform, zodat wij onze leveranciers proactief kunnen aansporen om sociale audits in hun fabrieken te laten uitvoeren, zodat wij een beter inzicht krijgen in de situatie en de uitdagingen in de fabrieken waarmee wij samenwerken. Wij beschikken over goede instrumenten, bijvoorbeeld door onze leveranciers uit te nodigen om deel te nemen aan opleidingen die door amfori BSCI in vele productiegebieden worden gegeven.

Woven Bottles

Het grootste deel van de productie vindt plaats in Azië. Om de nette behandeling van de makers te garanderen, controleren meerdere onafhankelijke instanties regelmatig de productiefaciltiteiten. Bovendien bezoeken wij zelf regelmatig deze fabrieken.

Elk deel van het productieproces wordt regelmatig getest. Onze certificaten dekken alle stappen. Van het verzamelen van bronmateriaal tot de eerlijke behandeling van personeel. U vindt alle certificaten en predikaten in het onderdeel over partners en compliance.

Alle onderdelen van het productieproces worden regelmatig getest. Onze certificeringen bestrijken alles, van het verzamelen van bronmateriaal tot de eerlijke behandeling van personeel. U vindt alle certificaten en kwalificaties op de productpagina.

Stuur me een deel van het laatste nieuws

Aanmelden voor onze nieuwsbrief.