duurzame meubelen
Ga terug

Duurzame meubelstoffen veroveren moderne interieurs

Gerecycleerd textiel is een belangrijk onderdeel van duurzame meubelen. De textielindustrie heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen tot de productie van afval. Door duurzame materialen te gebruiken bij de productie van meubelstoffen, kan de milieu-impact worden verminderd en kunnen natuurlijke hulpbronnen worden behouden. Het is erg belangrijk dat het belang van impactvermindering wordt gezien. De Europese textielconsumptie heeft namelijk de op drie na grootste impact op het milieu en de klimaatverandering, na voedsel, houding en mobiliteit.

Verschuiving naar duurzame meubelstoffen voor een circulaire textielindustrie

Om zowel milieu- als gezondheidsrisico’s te verminderen verschuift de focus steeds meer naar gerecycleerde materialen. Door gebruik te maken van gerecycleerde materialen kunnen meubelbedrijven voldoen aan de wensen van consumenten en zich onderscheiden van hun concurrenten. Bovendien worden bedrijven in de meubelindustrie geconfronteerd met toenemende regulering van overheidsinstanties. Overheden leggen strengere regels op om de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten te verminderen. Het gebruik van gerecycleerde grondstoffen kan helpen om aan deze regelgeving te voldoen en voorkomen dat bedrijven boetes krijgen of hun reputatie schaden. De verandering in de meubelindustrie is een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en circulaire toekomst. Het vereist echter samenwerking en inspanningen van zowel fabrikanten als consumenten.

Het belang van hergebruik

Het hergebruik van materialen wordt steeds belangrijker in meubelstoffen. De vraag naar duurzame meubelen neemt toe omdat steeds meer consumenten bezorgd zijn over de impact van hun aankopen op het milieu en de gezondheid. Hier zijn enkele voordelen van gerecycleerde materialen in meubelstoffen:

  • Vermindering van afval
  • Energiebesparing
  • Minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Vermindering van waterverbruik
  • Bevordering van de circulaire economie
  • Marktvoordeel en consumentenvoorkeur

Gerecycleerd textiel creëert duurzame meubelen en helpt de circulaire textielindustrie

Het gebruik van gerecycleerde materialen in meubelstoffen heeft dus vele voordelen voor de overgang naar een circulaire economie. Een circulaire economie bevordert duurzaamheid en milieubescherming door efficiënter gebruik van grondstoffen, vermindering van afval en beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Het stimuleert innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen, waardoor de industrie zich kan aanpassen aan veranderende marktvraag en nieuwe waarde kan creëren. Bovendien leidt de transitie naar een circulaire economie tot sociale voordelen, zoals het creëren van banen en het bieden van betaalbare duurzame opties voor consumenten. Het draagt ook bij aan mondiale duurzaamheidsdoelen, zoals klimaatactie en verantwoorde consumptie en productie.

Kortom, de overstap naar een circulaire economie is essentieel voor de meubelindustrie om duurzamer, veerkrachtiger en in overeenstemming met mondiale duurzaamheidsdoelen te worden.

Regelgeving in de meubelindustrie

De productie van meubelstoffen van grondstof tot eindproduct is een complex en chemisch intensief proces. Daarom zet FABRAA zich in voor het ontwikkelen en implementeren van verantwoorde chemische managementprocedures. Dit doen we in de hele toeleveringsketen en voor alle productieprocessen en productonderdelen (inclusief verpakkingsmaterialen)

PFAS

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn synthetische chemicaliën die wijdverspreid worden gebruikt vanwege hun waterafstotende en hittebestendige eigenschappen. Ze zijn echter persistent in het milieu en accumuleren in bodem, water en levende organismen. Sommige PFAS worden in verband gebracht met gezondheidsrisico’s, waaronder schadelijke effecten op organen en ontwikkelingsproblemen. Als gevolg hiervan hebben regelgevende instanties wereldwijd maatregelen genomen om het gebruik en de verspreiding van PFAS te beperken. Er is een groeiende vraag naar alternatieve chemicaliën en duurzame productiemethoden om de impact van PFAS te verminderen. Het aanpakken van PFAS-verontreiniging vereist een gezamenlijke inspanning om het gebruik ervan te verminderen net als het vinden van effectieve oplossingen voor het behandelen van PFAS in het milieu.

OEKO-TEX

Het OEKO-TEX certificeringsprogramma is een wereldwijd erkend keurmerk voor textielproducten dat aantoont dat het product is getest op schadelijke stoffen en veilig is voor menselijk gebruik. Het OEKO-TEX Standard 100-certificaat stelt limieten aan het gehalte aan schadelijke stoffen in textiel omdat het ervoor zorgt dat gecertificeerde producten vrij zijn van schadelijke stoffen. Dit biedt consumenten gemoedsrust en vertrouwen in de veiligheid en kwaliteit van textielproducten. De certificering omvat alle stadia van de textielproductie, van grondstoffen tot eindproducten. Het biedt een uitgebreide benadering van veiligheid en duurzaamheid in de textielindustrie. Het OEKO-TEX keurmerk is een waardevol hulpmiddel voor consumenten bij het maken van bewuste en gezonde keuzes bij het kopen van textiel.

REACH

De REACH-verordening is een Europese wetgeving die de veilige productie, het gebruik en de handel van chemische stoffen in de Europese Unie reguleert. Het vereist dat fabrikanten, importeurs en gebruikers van chemische stoffen informatie verstrekken over hun eigenschappen en risico’s. Het doel van REACH is om de veiligheid van menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen door het beheersen van chemische risico’s. In de meubelindustrie is REACH relevant omdat het eisen stelt aan de chemische stoffen. Dit is om ervoor te zorgen dat de meubelstoffen veilig zijn voor gebruik.

Het is belangrijk voor meubelbedrijven om op de hoogte te zijn van deze regelgevingen omtrent schadelijke stoffen. Het is essentieel om te streven naar het gebruik van gerecycleerde textiel voor duurzame meubelen.