sustainable fabrics
Ga terug

Duurzame meubelstoffen dankzij ketentransparantie

Stoffen met een geweten – dat is kenmerkend voor Fabraa. Ons assortiment gebruikt grondstoffen die anders de wereld zouden vervuilen, maar die nu een tweede leven krijgen als duurzame meubelstoffen van hoogwaardige kwaliteit. En het beste van alles? Onze stoffen hebben een prijskaartje dat uw klanten niet afschrikt. Duurzaamheid gaat voor ons hand in hand met betaalbaarheid, want echte verandering kan alleen plaatsvinden als het voor iedereen toegankelijk is.

Transparante productie van meubelstoffen

In de textielindustrie wordt ketentransparantie steeds belangrijker. Dit verwijst naar het openbaar maken van de volledige toeleveringsketen van producten, van grondstoffen tot eindproducten. Het vergroot het vertrouwen van consumenten en is essentieel voor duurzame productie. In dit artikel verkennen we het belang van ketentransparantie en hoe Fabraa daarmee omgaat.

Betekenis ketentransparantie

Ketentransparantie is de mate waarin een bedrijf openheid geeft over de gehele toeleveringsketen van zijn producten. Het omvat het identificeren van leveranciers, het monitoren van de productieprocessen en het traceren van grondstoffen vanaf de oorsprong tot aan het eindproduct. Voor ons is het heel belangrijk om te weten waar onze materialen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze worden geproduceerd. Alleen zó kunnen we duurzaam geproduceerde meubelstoffen aanbieden.

De invloed van ketentransparantie op de toekomst

Ketentransparantie speelt een cruciale rol in de toekomst van duurzaamheid. Het vergroot het vertrouwen van gebruikers en consumenten doordat ze weten dat de producten die ze kopen op een verantwoorde manier zijn geproduceerd. Dit verhoogde vertrouwen leidt tot een grotere acceptatie van duurzame producten en stimuleert andere bedrijven om ook transparantie na te streven in hun toeleveringsketens.

Meer transparantie op productie meubelstoffen vanuit de wet

Wetgeving vraagt steeds meer om transparantie in toeleveringsketens, voornamelijk vanwege de groeiende bezorgdheid over duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nieuwe wetgeving zoals de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) leggen bedrijven de verplichting op om niet alleen hun directe impact (scope 1 en 2) te rapporteren, maar ook hun indirecte impact (scope 3) in de toeleveringsketens.

CSRD

Het CSRD is een initiatief dat tot doel heeft bedrijven aan te sporen tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het stelt richtlijnen op voor rapportage over duurzaamheidsprestaties en vraagt bedrijven om transparant te zijn over hun impact op het milieu, de samenleving en het bestuur.

De impact van scope 3

Scope 3 omvat alle indirecte emissies die voortkomen uit de activiteiten van een organisatie, maar die buiten de directe controle liggen, zoals toeleveringsketens. Het in kaart brengen van scope 3-emissies is essentieel om een volledig beeld te krijgen van de ecologische footprint van een bedrijf en om effectieve maatregelen te kunnen nemen om deze te verminderen.

Tex.tracer: partner in transparantie

Fabraa is in zee gegaan met Tex.tracer. Zij helpen ons om onze volledige toeleveringsketen te monitoren en in kaart te brengen. Tex.tracer is een gespecialiseerd bedrijf dat zich richt op het traceren van textiel in de toeleveringsketen. Door samen te werken met Tex.tracer kunnen we niet alleen de duurzaamheid van onze producten waarborgen, maar ook onze claims ondersteunen met concrete data en bewijs.

De duurzame stoffen van Fabraa

Bij Fabraa streven we niet alleen naar transparantie, maar ook naar concrete actie op het gebied van duurzaamheid. We hebben ons assortiment zorgvuldig samengesteld uit gerecyclede materialen en duurzaam geproduceerde stoffen. Bovendien werken we continu aan het verbeteren van onze processen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Het belang van ketentransparantie voor consumenten

Voor consumenten is ketentransparantie van grote waarde. Een transparant productieproces stelt de consumenten in staat om de juiste keuzes te maken, en producten te kopen die duurzaam geproduceerd zijn. Door te kiezen voor producten met een transparante toeleveringsketen kunnen consumenten bijdragen aan duurzaamheid én een eerlijkere samenleving.

Duurzame meubelstoffen = rechtvaardigere samenleving

Naast het ecologische aspect heeft duurzaamheid ook een sociale impact. Fabraa streeft ernaar om niet alleen de planeet te beschermen, maar ook om positieve veranderingen te brengen in de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. Door ethische werkomstandigheden te creëren, dragen we bij aan een rechtvaardigere samenleving.

Innovatie en technologie in duurzame meubelstoffen

Innovatie en technologie spelen een cruciale rol bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Fabraa investeert daarom in geavanceerde technologieën die ons helpen onze toeleveringsketens te monitoren en te verbeteren om de traceerbaarheid van onze materialen te vergroten en het implementeren van geavanceerde productietechnieken die minder impact hebben op het milieu.

Fabraa’s samenwerkingen en partnerschappen

Fabraa gelooft in de kracht van samenwerking en partnerschappen om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. We werken samen met andere bedrijven en overheidsinstanties om kennis en middelen te delen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor complexe duurzaamheidsuitdagingen. Door samen te werken kunnen we onze impact vergroten en een verschil maken op grote schaal.

Educatie en bewustwording van consumenten én bedrijven

Educatie en bewustwording zijn essentieel om een duurzaamheid te vergroten én te normaliseren. Fabraa zet zich actief in voor het informeren van onze klanten en bijvoorbeeld studenten, over de voordelen van duurzame keuzes. Het delen van kennis is een belangrijk onderdeel van onze communicatie strategie. We willen de transitie voor anderen makkelijker maken. Het delen van kennis is een belangrijk onderdeel van onze communicatie strategie. We willen de transitie voor anderen makkelijker maken.

Duurzame toekomstdoelen

Als ambassadeur van duurzame meubelstoffen blijft Fabraa zich inzetten voor het bereiken van nog ambitieuzere doelen in de toekomst. We streven ernaar om onze ecologische impact verder te verminderen, nieuwe duurzame materialen te ontwikkelen en onze positieve impact te vergroten. Door voortdurend te innoveren en te verbeteren, willen we een belangrijke rol blijven spelen in de transitie naar een duurzamere textielindustrie.