sustainable upholstery fabrics
Ga terug

Klimaatplannen

Om ervoor te zorgen dat onze aarde niet verder opwarmt zijn er mondiaal afspraken gemaakt. Inmiddels wordt er, door beleidsvorming en wetgeving, invulling gegeven aan deze afspraken. Finland is als eerste land nog een stap verder gegaan. De finnen wilde meer klimaatactie. Daarom heeft het land nu een bijzonder ambitieus klimaatplande nieuwe regering van het land wil al tegen 2035 koolstofneutraal worden en daarmee loopt het land voorop in Europa. Er zijn nog een aantal voorbeelden van klimaatplannen. Hieronder worden er een aantal besproken: van groot naar klein. Dit laat zien dat 

Paris agreement: deze overeenkomst stelt een mondiaal kader vast om emissies te verminderen en daarmee de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. De Paris agreement was de eerste stap. Vanuit dat punt heeft Europa gekeken welke doelen zij hieraan konden koppelen. Dat heeft geresulteerd in de European Green Deal. 

European Green Deal: is een reeks beleidsinitiatieven van de Commisie- Von der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat zou inhouden dat Europa het eerste klimaat neutrale continent wordt. 

Climate Law: is een wettelijke doelstelling voor de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. In 2030 moet de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% vermindert zijn (ten opzichte van 1990). 

Strategy for circular textiles: heeft als hoofddoelstelling om alle textielproducten die op de Europese markt zijn gebracht; duurzaam, herstelbaar en recyclebaar zijn(grotendeels gemaakt van gerecyclede vezels en vrij van gevaarlijke stoffen). Daarnaast moeten de producten geproduceerd zijn met respect voor sociale rechten en het milieu. 

UPV textiel (Nederland): houdt in dat textiel bedrijven vanaf 2023 verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. Deze UPV geldt nog niet voor de meubelindustrie. Echter geeft het wel een goed beeld dat de wetgeving voor de meubelindustrie op de loer ligt. Het is een kwestie van tijd dat het ook onze industrie gaat raken. Beleidsmakers zien de noodzaak in. Nu is het zaak om het bedrijfsleven en consumenten te inspireren om duurzaam te kiezen.