To measure is to know: life-cycle analysis
Ga terug

Meten is weten: levenscyclus analyse

Wat is een levenscyclus analyse?

Een levencyclus analyse (verder LCA) is een tool waarmee de milieubelasting van een product in kaart gebracht wordt. Het stelt men in staat om de milieuvoetafdruk transparanter te maken. De analyse begint al bij de grondstofwinning en eindigt bij de afvalverwerking. Onderweg brengt deze analyse de impact van de productie, het transport en gebruik ook in kaart.

Wij meten de impact van onze producten vanaf de grondstofwinning tot het moment dat het ons magazijn verlaat. Aan het begin van onze reis maakten we een LCA van de garens. Inmiddels zijn we bezig om dit van de gehele keten te analyseren. Dit doen we met behulp van onze partner bAwear. We meten de impact om een goed beeld te krijgen van wat we daadwerkelijke besparen en vergelijken dit met een zogenaamd ‘virgin’ alternatief. Zo vergelijken we onze gerecycleerde polyester stof met een virgin polyester stof, op basis van ruwe olie.

Levenscyclus analyse: hobbels die wij tegenkwamen

Er is behoorlijk wat kennis nodig voor deze complexe processen. Aan het begin van onze reis was er aanvankelijk weinig kennis. We wilden weten hoe productieprocessen en samenwerkingen in elkaar staken. Het is belangrijk de juiste vragen te stellen om de juiste informatie boven water te krijgen. Samen met een partner krijgen we continue nieuwe inzichten en leren we over onze producten. Zo hebben we met bAwear inmiddels een tweede partner, gespecialiseerd in textiel, gevonden voor onze LCA. We weten inmiddels veel meer over onze producten en we zijn in staat om gedetailleerde data te verkrijgen. Daarnaast kunnen we met bAwear een betere controle uitvoeren op de aangeleverde data. 

We zijn erachter gekomen dat het veel van ons en onze partners vraagt. Onze partners worden verzocht steeds meer informatie aan te leveren en wij stellen daar veel vaker randvoorwaarden aan. Het is een intensief programma waar veel uitleg voor nodig is. Er moet gedetailleerde informatie worden opgehaald. Dit is voor zowel ons als onze partner erg arbeidsintensief. 

We hebben geleerd dat transparantie belangrijk is als je wil verduurzamen. Laten zien wat je doet en hoe je dat doet, is voor veel bedrijven nieuw en ongemakkelijk. Daarom is een goede samenwerking en vertrouwen erg belangrijk.