Umweltfreundliche Innenstoffe
Ga terug

Milieuvriendelijke interieurstoffen in een duurzaam interieurontwerp

Het wordt steeds belangrijker: milieuvriendelijke interieurstoffen in een duurzaam interieurontwerp. Producten waarbij de druk op het milieu in het productieproces aanzienlijk lager is. Middels ingenieuze processen komen materialen, die maar wat snel afval genoemd worden, terug als duurzame meubelstoffen. De stoffen hebben dezelfde specificaties als een conventionele stof. FABRAA is op zoek gegaan naar alternatieven grondstoffen. Daar is een gevarieerde collectie duurzame meubelstoffen uit voortgekomen. Ons doel? Duurzaamheid hoger op de agenda zetten in de meubelindustrie. FABRAA ontstond niet alleen vanuit onze eigen overtuigingen maar we zien ook wetgeving waar we steeds sneller mee te maken krijgen.

Er zijn namelijk verschillende klimaatafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn gemaakt tussen landen, organisaties en individuen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze afspraken zijn bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de impact van klimaatverandering te verminderen. Er zijn verschillende soorten klimaatafspraken, variërend van internationale overeenkomsten tot regionale en nationale initiatieven.

Interieurontwerp duurzamer maken met milieuvriendelijke meubelstoffen

Hoewel klimaatafspraken belangrijk zijn om klimaatverandering tegen te gaan, zijn er nog steeds uitdagingen bij de uitvoering ervan. Eén van de grootste uitdagingen is om de beloften om te zetten in acties en om ervoor te zorgen dat alle landen en organisaties bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is er nog steeds een gebrek aan consensus over de beste manieren om klimaatverandering tegen te gaan, en is er een gebrek aan financiële middelen om grootschalige initiatieven te ondersteunen.

Al met al blijven klimaatafspraken belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan en de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Het is belangrijk dat landen en organisaties zich blijven inzetten om de beloften na te komen en om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Om te kunnen committeren aan alle afspraken die er mondiaal maar ook lokaal zijn gemaakt is FABRAA op zoek gegaan naar alternatieven voor de traditionele grondstoffen.

Duurzame meubelstoffen zijn belangrijk om verschillende redenen

Vermindering van afval

Het gebruik van gerecycleerde materialen voor meubelstoffen vermindert de hoeveelheid afval die anders op stortplaatsen komt. Door materialen te recycleren, wordt er minder afval geproduceerd en wordt de belasting van stortplaatsen en het milieu verminderd.

Besparing van natuurlijke hulpbronnen

Met gebruik van gerecycleerde materialen bespaart op natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, metaal en olie. In plaats van nieuwe materialen te winnen uit de natuur, kunnen duurzame materialen worden gebruikt om dezelfde functie te vervullen.

Vermindering van energieverbruik

Het produceren van nieuwe materialen kost veel energie, terwijl het gebruik van duurzame materialen veel minder energie vereist. Het recyclingproces gebruikt minder energie dan het winnen en verwerken van nieuwe grondstoffen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen worden verminderd.

Vermindering van CO2-uitstoot

Duurzame materialen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot omdat er minder energie nodig is om ze te produceren en te transporteren. Door hergebruikte grondstoffen te gebruiken in plaats van nieuwe materialen te produceren, wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

Bevordering van duurzaamheid

Het gebruik van hergebruikte grondstoffen draagt bij aan een duurzame economie en een duurzame samenleving. Door afval te verminderen en hulpbronnen te besparen, kunnen we zorgen voor een duurzame toekomst voor de komende generaties.

Het is van belang om duurzaam interieurontwerp te stimuleren. Verduurzaming is dus van groot belang omdat het bijdraagt aan een duurzame toekomst en een verminderde impact op het milieu en het klimaat. Het is daarom belangrijk om hergebruikte grondstoffen te blijven gebruiken voor milieuvriendelijke interieurstoffen en te blijven investeren in recycling technologieën.

Waarom duurzame meubelen?

Milieubewustzijn: Het kiezen voor milieuvriendelijke interieurstoffen vanuit milieubewustzijn heeft verschillende voordelen. Duurzame meubelstoffen verminderen milieuschade, beschermen natuurlijke hulpbronnen, beperken afval en bevorderen een gezondere luchtkwaliteit. Door te kiezen voor duurzaam interieurontwerp, ondersteun je tevens duurzame praktijken en stimuleer je positieve veranderingen in de industrie. Een bewuste keuze voor duurzame meubelstoffen draagt bij aan een duurzamere toekomst en een gezondere leefomgeving.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sommige mensen vinden het belangrijk om te weten waar hun producten vandaan komen en of ze op ethische wijze zijn geproduceerd. Duurzame producten zijn vaak afkomstig van bedrijven die zich inzetten voor sociale verantwoordelijkheid, zoals fair trade-praktijken en ethische arbeidsomstandigheden voor werknemers.

Kostenbesparing op de lange termijn

Hoewel duurzame producten soms duurder kunnen zijn dan niet-duurzame alternatieven, kunnen ze op de lange termijn kostenbesparend zijn. Bijvoorbeeld, energiezuinige apparaten kunnen de energierekening verlagen. Of denk aan minder schadelijke meubelstoffen die beter te recycleren zijn waardoor de milieukosten op langere termijn een stuk lager zijn.

Verminderen van microplastics

Een manier om microplastics te voorkomen en meubelstoffen minder schadelijk te maken, is door te kiezen voor meubelstoffen gemaakt van gerecycleerde materialen. Deze materialen worden geproduceerd uit gerecycleerde vezels, waardoor de vraag naar nieuwe grondstoffen wordt verminderd en de impact op het milieu wordt beperkt. Gerecycleerde meubelstoffen kunnen gemaakt worden van gerecycleerde plastic flessen, oude kledingstukken en andere textielresten. Het draagt bij aan een circulaire economie en heeft ook andere voordelen, zoals; het verlagen van de koolstofvoetafdruk. Bij het kopen van meubelstoffen is het belangrijk om te letten op certificeringen zoals het Global Recycled Standard (GRS) om te verzekeren dat de stoffen daadwerkelijk gerecycleerde materialen bevatten. Door bewust te kiezen voor duurzaam textiel, kunnen we bijdragen aan een betere toekomst.

Impact meten

Om te weten welke besparingen de FABRAA meubelstoffen hebben meten we de impact van onze meubelstoffen. Dit doen we met behulp van externe partners die LCA’s uitvoeren van onze stoffen. LCA staat voor “Levenscyclusanalyse“. Het is een methode om de milieu-impact van een product of proces gedurende de hele levenscyclus te evalueren, van grondstoffenwinning tot afvalbeheer. FABRAA meet het Cradle to Gate principe van haar stoffen. Zo weten we precies wat de impact van onze stoffen is wanneer ze ons pand verlaten.

Duurzaamheid in elke fase van het interieurontwerp

Een LCA houdt rekening met alle aspecten van de levenscyclus, zoals de productie van grondstoffen, het transport van materialen en producten, het productieproces zelf, het gebruik en onderhoud van het product, en de uiteindelijke verwijdering of recycling van het product aan het einde van zijn levensduur.

Met behulp van een LCA kan worden bepaald welke milieu-impact een product of proces heeft en welke factoren hieraan bijdragen. Dit kan helpen bij het identificeren van manieren om de milieu-impact te verminderen en bij het maken van betere beslissingen over de productie, het gebruik en de verwijdering van producten en materialen.

Milieu-impact evalueren met LCA

Een LCA wordt beschouwd als een betrouwbare methode voor het evalueren van de milieu-impact van een product of proces vanwege de volgende redenen:

Compleetheid

Een LCA houdt rekening met alle aspecten van de levenscyclus van een product of proces, inclusief alle materialen, energie, emissies en afval die worden gegenereerd in elke fase van de levenscyclus. Hierdoor kan een volledig beeld worden verkregen van de milieu-impact van het product of proces.

Transparantie

De methodologie en gegevensbronnen die worden gebruikt voor het uitvoeren van een LCA zijn meestal transparant en openbaar beschikbaar. Dit betekent dat andere onderzoekers de resultaten kunnen verifiëren en dat er geen ruimte is voor manipulatie van de gegevens.

Standaardisatie

Er zijn internationale normen en richtlijnen voor het uitvoeren van een LCA, zoals ISO 14040 en ISO 14044, die de nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid van de resultaten waarborgen.

Onafhankelijkheid

Een LCA wordt vaak uitgevoerd door onafhankelijke derde partijen om belangenconflicten te voorkomen. Hierdoor kunnen de resultaten als objectief en betrouwbaar worden beschouwd.

Continue verbetering

De methodologie en gegevensbronnen voor LCA worden voortdurend geëvalueerd en verbeterd.

Vanwege deze redenen is een LCA een betrouwbare methode voor het evalueren van de milieu-impact van een product of proces.

Duurzaam interieurontwerp met transparante LCA-analyse

Er zijn twee verschillende manieren waarop een LCA uitgevoerd kan worden. Eén van de manieren waarop men een LCA kan berekenen is door het marktgemiddelde uit een database. Het voordeel hiervan is dat het makkelijk op grote schaal is toe te passen en het is minder arbeidsintensief. Maar, deze manier levert ook minder exacte uitkomsten op. De manier die FABRAA voor haar meubelstoffen gebruikt is door middel van de gegevens van onze leveranciers. Het voordeel is dat het erg dicht bij de werkelijkheid komt. Het nadeel is dat we hiermee afhankelijk zijn van wat de leverancier ons aanlevert.

Vage claims zijn gewoon niet voldoende. Klanten verdienen het om het volledige verhaal van textiel te weten. Duurzaamheidsberekening en -rapportage vereisen echter expertise en investeringen. De onafhankelijke partner die ons helpt bij het uitvoeren van de LCA’s is, bAwear. Hen methodologie is ontwikkeld in samenwerking met SimaPro en gebaseerd op meer dan 35 jaar aan textielexpertise. Het doel van deze aanpak is het creëren van een objectieve en toegewijde impact berekeningsmethode voor de textielindustrie.

Duurzaam interieurontwerp door gebruik te maken van milieuvriendelijke interieurstoffen

Om deze doelstelling te behalen, gebruiken ze relevante gegevens over vezels, waterverbruik, energieverbruik, klimaatimpact, chemicaliënverbruik en landgebruik. Deze gegevens zijn afkomstig uit geloofwaardige bronnen, zoals wetenschappelijk onderzoek en externe LCA-databases.

Het model bestrijkt alle processen in de toeleveringsketen, van de oorsprong van het materiaal tot aan de uiteindelijke verpakking en transport. Hierbij worden alle stappen meegenomen, zoals het spinnen, weven/breien, finishen en confecteren. Door deze integrale aanpak zijn ze in staat om de volledige milieu-impact van textielproducten te meten en te rapporteren.

Kortom; in de FABRAA collectie vindt u meubelstoffen die bewezen duurzaam zijn: door onafhankelijke LCA berekeningen en GRS certificaat. Laat u inspireren door milieuvriendelijke interieurstoffen voor uw duurzame interieurontwerp.