duurzaamheid in de textielindustrie
Ga terug

Draagvlak voor duurzaamheid in de textielindustrie  

De duurzame vraagstukken van nu zijn uitdagend en vragen om een totaal andere manier van denken. Decennialang waren winst en economische groei de voornaamste doelen. Kate Raworth introduceerde een nieuwe manier van denken. Om draagvlak voor duurzaamheid in de textielindustrie te creëren kun je het “Doughnut Economics” model gebruiken. Dit is een economisch model ontwikkeld door Kate Raworth. Het model is gebaseerd op het idee dat de economie moet worden gezien in de context van de planetaire grenzen die haar in stand houden. Bovendien creëert dit model bewustwording rondom duurzaamheid: niet alleen in algemene zin, maar ook zéker in de textielindustrie

De naam “donut” komt van de vorm van het model, die op een donut lijkt. Het model stelt een kader voor om een duurzame economie te creëren die voorziet in de behoeften van alle mensen en binnen de mogelijkheden van de planeet. De binnenste ring van de donut vertegenwoordigt het minimumniveau van middelen die nodig zijn om te voorzien in de basisbehoeften van mensen, zoals voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg. De buitenste ring vertegenwoordigt de ecologische grenzen van de planeet, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. Het doel van het model is een economie te creëren die opereert binnen de “veilige en rechtvaardige ruimte” tussen deze twee ringen.  

Het Doughnut Economics model stelt zeven belangrijke principes voor om zo’n economie te creëren:  

  • Voldoen aan de basisbehoeften van alle mensen;  
  • Hulpbronnen efficiënt en effectief gebruiken; 
  • Ontwerp voor de regeneratieve en distributieve economie;  
  • Creëer een eerlijke en inclusieve economie; 
  • Bouw aan lokale en internationale economieën die handel voor iedereen mogelijk maken;  
  • Ervoor zorgen dat de economie wordt ontworpen met het oog op positieve resultaten voor mens en planeet;  
  • Participatie en samenwerking in de economie door alle mensen aanmoedigen.  

Het “Doughnut Economics” model is een antwoord op de beperkingen van traditionele modellen en streeft naar een meer duurzame en rechtvaardige economie die alle mensen en de planeet ten goede komt. 

Hoe kan het Doughnut Economics-model bijdragen aan duurzame bewustwording?  

Het Doughnut Economics-model is een benadering die zich richt op duurzame ontwikkeling en het creëren van een economie die niet alleen gericht is op economische groei, maar ook op sociale rechtvaardigheid en milieubescherming. Dit model kan worden gebruikt om een duurzame bewustwording te creëren op verschillende manieren, bijvoorbeeld:  

Onderwijs
Het onderwijssysteem kan worden gebruikt om bewustwording te creëren over het Doughnut Economics-model en hoe het kan worden toegepast in de praktijk voor bijvoorbeeld duurzame meubelstoffen. Scholen en universiteiten kunnen lessen aanbieden over duurzame economie en het belang van sociale en ecologische duurzaamheid.   

Media
Door middel van televisieprogramma’s, documentaires, artikelen en interviews met experts kunnen mensen kennis verbreden met het concept en de principes die erachter zitten.   

Overheidsbeleid
Overheden kunnen het Doughnut Economics-model gebruiken om hun beleid en wetgeving te herzien en te veranderen. Door beleid te ontwikkelen dat gericht is op sociale en ecologische duurzaamheid, kunnen overheden een voorbeeld stellen voor bedrijven en individuen en bijdragen aan bewustwording.  

Bedrijfsleven
Bedrijven kunnen het Doughnut Economics-model toepassen in hun bedrijfsvoering en dit gebruiken als een manier om zich te onderscheiden van de concurrentie. Door duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te integreren in hun bedrijfsmodellen, kunnen bedrijven bijdragen aan bewustwording en verandering teweegbrengen in de bredere samenleving.  

Sociale bewegingen
Tot slot kan het Doughnut Economics-model worden gebruikt als een platform voor sociale bewegingen. Door middel van campagnes, petities en acties kunnen burgers druk uitoefenen op overheden en bedrijven om duurzamer te handelen en bijdragen aan bewustwording en verandering.  

Door het model te integreren in onderwijs, media, overheidsbeleid, bedrijfsleven en sociale bewegingen, kunnen we bijdragen aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.  

Kortom, er zijn veel verschillende manieren waarop het Doughnut Economics-model kan worden gebruikt om bewustwording voor duurzaamheid in de textielindustrie te creëren.