reducing impacte in the textile industry
Ga terug

Impact verlagen in de textielindustrie  

De textielindustrie heeft een grote invloed op de economie, de maatschappij en het milieu. De Europese Unie heeft deze industrie aangewezen als de vierde grootste veroorzaker van klimaatverandering. Het is dus zaak de impact te verlagen. De industrie biedt werkgelegenheid aan heel veel mensen en draagt significant bij aan onze economie, maar dit heeft ook een aanzienlijke ecologische voetafdruk. In het verleden is de textielindustrie in verlegenheid gebracht door bijvoorbeeld gevallen waarin slechte werkomstandigheden naar voren kwamen.   

Milieu-impact  

De textielindustrie heeft samen met de meubelindustrie een aanzienlijke invloed op het milieu. De textielproductie vereist grote hoeveelheden water, energie en produceert afval en vervuiling. Bovendien heeft de meubelindustrie grote hoeveelheden grondstoffen nodig, waaronder hout, metaal en plastic. Als het inzamelen van deze grondstoffen niet verantwoord gebeurt, draagt dit bij aan bijvoorbeeld ontbossing, de uitstoot van broeikasgassen en andere milieuproblemen.  

Naast de productie-effecten van textiel en meubels, kampen deze industrieën ook met een afvalprobleem. Na gebruik belanden de producten vaak op de stort of in de verbrandingsoven. Textielafval is een groot probleem: jaarlijks worden miljoenen kilo’s kleding en textiel weggegooid.  

Sociale gevolgen  

De textiel- en meubelindustrie heeft ook een aanzienlijke sociale impact. Textielproductie is vaak arbeidsintensief; veel arbeiders krijgen lage lonen en werken in slechte omstandigheden. In de meubelindustrie is de situatie helaas hetzelfde: werknemers worden vaak blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën en werken onder onveilige omstandigheden.  

Om dit te voorkomen heeft FABRAA zich onlangs aangesloten bij BSCI. Deze organisatie is er om bedrijven te helpen ervoor te zorgen dat hun leveranciers en zakenpartners voldoen aan ethische normen op de werkplek. De BSCI is gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en bestrijkt gebieden als arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, dwangarbeid en vrijheid van vereniging.  

Als grote sector met een lange supply chain over grenzen heen is het belangrijk dat er aandacht is voor de sociale en werkomstandigheden en moet er rekening worden gehouden met de impact die het kan hebben op de omliggende gemeenschap. We proberen met FABRAA steeds meer grip te krijgen op de complete supply chain, ook buiten onze directe leveranciers, dat is geen eenvoudige opgave.   

Oplossingen voor recycling van meubeltextiel  

Er zijn een aantal mogelijkheden om de impact van de textiel- en meubelindustrie op het milieu en de sociale omgeving te beperken. Eén oplossing is het bevorderen van duurzame productie praktijken, zoals het gebruik van organische of gerecycleerde materialen, de toepassing van water- en energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Een andere oplossing voor het verlagen van de impact in de textielindustrie is het bevorderen van verantwoorde grondstoffen, zoals het gebruik van duurzaam hout en andere materialen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de beginselen van circulair textiel te bevorderen, zoals: Design for Recycling principes en het hergebruik maar ook recycling van meubeltextiel.  

Het is dus belangrijk om verantwoorde afvalbeheer te bevorderen, zoals: recycling van meubeltextiel en de veilige verwijdering van afval. Daarom houden we rekening met wetgeving voor meubeltextiel.  

Verwachte wetgeving voor meubeltextiel  

De textielsector werkt al met een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV). Deze wetgeving geldt momenteel voor een aantal productcategorieën, zoals: consumenten- en bedrijfskleding en huishoudtextiel. We verwachten deze wetgeving op korte termijn ook voor meubeltextiel. Deze UPV stimuleert producenten en importeurs om bij te dragen aan circulair textiel.   

Conclusie  

De textiel- en meubelindustrie heeft een aanzienlijke invloed op de economie, de samenleving en het milieu. Hoewel deze industrieën werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de economie, hebben ze ook een aanzienlijke ecologische voetafdruk en sociale impact. Om deze problemen aan te pakken is het belangrijk om duurzame productiepraktijken, verantwoord inkopen, principes van circulair textiel, eerlijke arbeidspraktijken en verantwoord afvalbeheer te bevorderen. Door samen te werken kunnen we een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen creëren en kunnen we de impact in de textielindustrie verlagen. Daarom is FABRAA een paar jaar geleden gestart met een reis. Een onderdeel van de reis en onze bewuste manier van werken is om echt te begrijpen welke impact we hebben, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Onze doelstellingen zijn gericht op zowel milieu- als sociale impact. We beginnen onze reis met gerichte acties op het gebied van onze impact op het milieu. Daarom meten we de ecologische voetafdruk van onze stoffen. De ecologische voetafdruk weerspiegelt het effect dat onze stoffen op de planeet hebben. We kijken naar elke stap in onze toeleveringsketen.