meubelstoffen
Ga terug

Wet- en regelgeving voor meubelstoffen en textielrecycling

Wet- & regelgeving voor meubelstoffen speelt een belangrijke rol in de productie, verkoop en textielrecycling. Het is van cruciaal belang voor fabrikanten, retailers en consumenten om op de hoogte te zijn van deze regelgeving om ervoor te zorgen dat meubeltextiel veilig en duurzaam is. Er zijn mondiaal afspraken gemaakt om duurzaam ondernemen en de duurzame transitie te verwezenlijken. Deze afspraken zorgen ervoor dat onze aarde niet nog verder opwarmt.

Paris agreement draagt bij aan duurzaam ondernemen

De meest brede overeenkomst is: Paris agreement. Dit is het eerste verdrag dat het doel heeft dat in 2015 de opwarming van de aarde beperkt is tot 1,5 à 2 graden Celsius. De overeenkomst voorziet in een kader waarbinnen landen moeten bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Een duurzamere economie met European Green Deal

Vanuit dit startpunt heeft Europa de European Green Deal opgesteld. Het is een uitgebreid pakket beleidsmaatregelen en initiatieven van de Europese Unie om de klimaatverandering aan te pakken en een duurzamere economie te creëren. Green Deal beoogt koolstofneutraliteit te bereiken voor 2050. Hier worden verschillende maatregelen voor getroffen. Denk aan uitstootvermindering van broeikasgassen, verhoging in gebruik van hernieuwbare energie, verbeteren van energie-efficiëntie én het bevorderen van duurzame land- en bosbouw.

Een nieuwe strategie voor de productie van duurzaam textiel

Om het overkoepelende doel van de Europese Unie te realiseren werd de Climate Law in het leven geroepen. In 2030 moet de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd zijn. Dit wordt gemeten ten opzichte van de uitstoot in 1990. Onlangs werd er een strategie voor duurzaam textiel gelanceerd. Deze strategie voor duurzame textiel omvat een reeks doelgerichte maatregelen en initiatieven om de impact van de textielindustrie op het milieu en de maatschappij te verminderen. Deze nieuwe strategie is niet alleen bevorderlijk voor de textielindustrie. Voor de eindgebruiker biedt het ook vele voordelen. Zo profiteert de consument van kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar textiel. Maar hoe pas je deze strategie toe? Wij geven een aantal tips:

Duurzame materialen

Prioriteer het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen, zoals biologisch katoen, gerecycleerde vezels en andere duurzame alternatieven. Moedig leveranciers en producenten aan om materialen te gebruiken die een lagere ecologische voetafdruk hebben.

Milieuvriendelijke productieprocessen

Implementeer technologieën en methoden om de milieubelasting van productieprocessen te verminderen. Verminder water- en energieverbruik, minimaliseer afval en gebruik minder schadelijke chemicaliën.

Circulaire economie

Stimuleer het ontwerpen van producten voor een langere levensduur, eenvoudige reparatie en demontage, en stimuleer het hergebruik en recycleren van materialen. Ondersteun de ontwikkeling van circulaire businessmodellen en de inzameling en recycling van gebruikte kleding.

Transparantie en traceerbaarheid

Creëer een transparante toeleveringsketen door het openbaar maken van informatie over productieprocessen, leveranciers en gebruikte materialen. Zorg voor traceerbaarheid van grondstoffen om de herkomst en duurzaamheid van producten te kunnen controleren.

Certificering en standaarden

Moedig het gebruik van erkende duurzaamheidscertificeringen aan, zoals GOTS (Global Organic Textile Standard), GRS (Global Recycled Standard) en OEKO-TEX. Deze certificeringen verzekeren consumenten dat producten voldoen aan duurzaamheidsnormen.

Ethische arbeidsomstandigheden

Zorg voor eerlijke arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, zowel in de productielocaties als in de toeleveringsketen. Steun initiatieven die sociale rechtvaardigheid en arbeidsrechten bevorderen.

Consumentenbewustzijn

Educeer consumenten over duurzame textielkeuzes en de impact van hun koopgedrag op het milieu en de maatschappij. Stimuleer verantwoord consumeren maar ook het duurzaam ondernemen, want het begint bij de ondernemers.

Samenwerking en partnerschappen

Werk samen met belanghebbenden, waaronder merken, producenten, NGO’s, overheden en brancheorganisaties, om gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te bereiken. Samenwerking kan leiden tot grotere impact en bredere verandering in de sector.

Onderzoek en innovatie

Investeer in onderzoek en innovatie om nieuwe duurzame materialen, productiemethoden en technologieën te ontwikkelen. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in duurzame textielinnovatie.

Monitoring en evaluatie

Stel meetbare doelen en indicatoren vast om de voortgang en effectiviteit van de duurzame textielstrategie te evalueren. Pas de strategie indien nodig aan om continue verbetering te stimuleren.

Duurzame textielindustrie door samenwerken

Door een geïntegreerde en holistische benadering te hanteren, kunnen bedrijven en overheden bijdragen aan een duurzamere textielindustrie die zowel het milieu als de maatschappij ten goede komt.

Toekomstige wetten voor de textielsector

Naast bovengenoemde belangrijk verdragen en wetten zijn er ook nog zaken die vooralsnog niet gelden voor de textielsector, maar het is wachten op het moment dat het wel voor ons geldt. Eén van die op korte termijn verwachte verantwoordelijkheden die in Nederland geldt is een Textiel UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid). Het maakt producten en importeurs verantwoordelijk voor de volledige cyclus van de producten, tot en met de afvalfase. Het doel van de overheid is om hergebruik en recycleren te stimuleren. Er zijn al verschillende sectoren zoals matrassen werken al met de UPV. Voor nu geldt het nog niet voor meubeltextiel maar FABRAA houdt hier al wel rekening mee. We blijven zoeken naar de beste mogelijkheden voor textielrecycling en het verlagen van de impact voor meubelstoffen.

Duurzaam ondernemen in de toekomst

Daarnaast verwachten we ook het een en ander op het gebied van duurzaam ondernemen, namelijk: de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn van de Europese Unie gericht op het verbeteren van de duurzaamheidsrapportage praktijken van grote bedrijven. De richtlijn werd in september 2021 ingevoerd. De richtlijn verplicht bedrijven om in hun jaarverslagen informatie te verstrekken over hun prestaties op het gebied van milieu. Dit is bedoeld om belanghebbenden te helpen de duurzaamheidspraktijken en -prestaties van een bedrijf beter te begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. De verplichting tot openbare verantwoording en implementatie van verbeterplannen zal een aanzienlijke impuls geven aan de transitie naar duurzaamheid binnen bedrijven.

De richtlijnen van duurzaam ondernemen

Volgens de richtlijn moeten grote bedrijven ESG-informatie in hun jaarlijkse financiële verslagen bekendmaken. De bekendgemaakte informatie moet betrekking hebben op de managementaanpak, de prestaties en de effecten van het bedrijf en de levensvatbaarheid van zijn bedrijfsmodel. De richtlijn moedigt bedrijven ook aan om gebruik te maken van kaders voor duurzaamheidsverslaglegging. Grote bedrijven zijn ondernemingen die op balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden:

  1. Balanstotaal: € 20 miljoen;
  2. Netto-omzet: € 40 miljoen
  3. Gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250 FTE.

Voor grote beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers geldt de verplichte CSRD vanaf boekjaar 2024, voor grote ondernemingen vanaf 2025. Voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen is het de bedoeling dat de verplichting pas vanaf boekjaar 2026 van toepassing zal zijn.

Textielrecycling in de wet

Op weg naar circulair meubeltextiel is wetgeving cruciaal. Het is namelijk belangrijk dat eenduidige regels gelden omtrent wet- en regelgeving voor meubeltextiel. Een belangrijke verplichting waarop we momenteel wachten is Product Environmental Footprint (PEF). Dit is een methodologie die wordt gebruikt om de milieu-impact van een product te beoordelen gedurende de hele levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot aan het einde van de levensduur. PEF-metingen zijn gebaseerd op een reeks indicatoren die de ecologische impact van een product op het gebied van klimaatverandering, gebruik van grondstoffen, landgebruik, watergebruik, luchtvervuiling en milieu toxiciteit bepalen. De resultaten van een PEF-analyse kunnen worden gebruikt om producten te vergelijken, verbeteren en helpen bij het nemen van duurzame beslissingen in de toeleveringsketen en door kopers. Momenteel wordt er door de Europese Unie gewerkt aan de ontwikkeling van een geharmoniseerde Europese PEF-methode om een uniforme aanpak te waarborgen. Ook hiervoor geldt dat het momenteel nog niet geldt voor onze stoffen. Echter is het een kwestie van tijd dat dit wel voor meubelstoffen gaat gelden. Dit geeft de meubelindustrie nu nog de tijd om de impact van producten te verlagen.

Duurzame meubelstoffen van FABRAA

Naast deze grootse plannen voor wat betreft de duurzame transitie zijn er ook nog zaken die u als koper de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissen te maken wanneer u een duurzame stof koopt. FABRAA meubelstoffen beschikken over verschillende certificaten, testresultaten en keurmerken om u als koper de zekerheid te bieden dat de stof van hoogwaardige kwaliteit is. Maar zeker net zo belangrijk is de zekerheid die het u biedt wat betreft gerecycleerde materialen in de meubelstof. Bijna alle stoffen in de FABRAA collectie beschikken over een GRS-certificering. De Global Recycled Standard (GRS) is een onafhankelijk certificeringssysteem van een derde partij dat de gerecycleerde inhoud en de integriteit van de toeleveringsketen van producten gemaakt van gerecycleerde materialen in de meubelstof controleert. De GRS-certificering biedt consumenten en bedrijven de zekerheid dat het product gemaakt is van een bepaalde minimum hoeveelheid gerecycled materiaal en voldoet aan strenge sociale, milieu- en vereisten voor wat betreft traceerbaarheid. Het certificaat helpt het gebruik van gerecycleerde materialen in meubelstoffen te bevorderen en de ontwikkeling van circulair textiel aan te moedigen.

Het is belangrijk voor fabrikanten, retailers en consumenten om op de hoogte te blijven van de relevante regelgeving om ervoor te zorgen dat meubelstoffen aan de wettelijke eisen voldoet en veilig en van goede kwaliteit is. In het kort is wet- en regelgeving voor textielrecycling en meubelstoffen van groot belang om ervoor te zorgen dat producten veilig en duurzaam zijn.