Ga terug

Textielontwerp cruciaal voor milieuvriendelijk textiel

Het produceren van milieuvriendelijk textiel begint al bij het textielontwerp. Door al in het ontwerpproces rekening te houden met zaken zoals de keuze van materialen, energie-efficiëntie, productieprocessen, verpakking, gebruiksfase en de uiteindelijke verwijdering of recycling van het product. Dit wordt ook wel eco design genoemd. Daarnaast wordt er, om een goed beeld te krijgen hoe we de impact kunnen verlagen als meubelstoffenleverancier en  groothandel in Europa, inzichtelijk gemaakt wat de impact van onze stoffen is. Daarom wordt er van iedere stof in de collectie een LCA uitgevoerd. We vertellen je er graag meer over.

Milieuvriendelijk textiel draagt bij aan duurzaamheid in de groothandels van stoffenleveranciers in Europa

Om de besparingen van FABRAA meubelstoffen te beoordelen, meten we de milieueffecten van de stoffen door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) die door externe partners wordt uitgevoerd. We meten volgens het Cradle to Gate principe. Hierbij de de impact van onze stof bekend totdat het ons magazijn verlaat. Onafhankelijke partij bAwear voert deze analyses voor ons uit. De methodologie van bAwear is ontwikkeld in samenwerking met SimaPro. Dit is is gebaseerd op meer dan 35 jaar textielexpertise en heeft tot doel een objectieve en specifieke impactberekeningsmethode voor de textielindustrie te creëren. Alle data die nodig is om een LCA te berekenen ontvangen we van onze leveranciers. Zodra we weten wat de impact van onze stoffen is kunnen we impact verlagen als meubelstoffenleverancier en groothandel in Europa.

Wat is een LCA?

Een LCA evalueert het milieueffect van een product of proces gedurende de hele levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot het afvalbeheer. De LCA houdt rekening met alle aspecten van de levenscyclus, zoals grondstoffenproductie, vervoer, productieproces, gebruik en onderhoud, en verwijdering of recycling.

Een LCA helpt bij het bepalen van de milieueffecten en de factoren die daaraan bijdragen, en identificeert zo manieren om die effecten te verminderen en betere beslissingen te nemen over de productie, het gebruik en de verwijdering van producten. LCA wordt beschouwd als een betrouwbare methode voor de evaluatie van het milieueffect van een product of proces dankzij zijn volledigheid, transparantie, standaardisatie, onafhankelijkheid en voortdurende verbetering.

Transparante berekening van de milieu-impact voor milieuvriendelijk textiel

Het model van bAwear omvat alle processen in de toeleveringsketen, van de oorsprong van het materiaal tot verpakking en transport, inclusief spinnen, weven/breien, afwerking en productie. De methodologie gebruikt relevante gegevens over vezels, waterverbruik, energieverbruik, klimaatimpact, chemisch gebruik en landgebruik uit geloofwaardige bronnen zoals wetenschappelijk onderzoek en externe LCA-databanken. Door deze uitgebreide aanpak kan bAwear de volledige milieu-impact van het product bepalen. Klanten verdienen het om het volledige verhaal te kennen van het textiel dat zij kopen, en duurzame berekening en rapportage vereisen expertise en investeringen.

Voordelen van een LCA

Een LCA helpt bij het identificeren van de belangrijkste milieuproblemen: Door de hele levenscyclus van een product of dienst te analyseren, kan een LCA helpen bij het identificeren van de belangrijkste milieuproblemen die verband houden met het product of de dienst. Dit kan bedrijven helpen bij het textielontwerp van milieuvriendelijk textiel.

Het bevordert transparantie en verantwoordingsplicht

Een LCA geeft een transparant overzicht van de milieu-impact van een product of dienst, wat kan bijdragen aan de verantwoordingsplicht van bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het naleven van milieuwetgeving en het voldoen aan de eisen van klanten en andere belanghebbenden.

Het vergemakkelijkt vergelijkingen tussen producten en diensten

Een LCA biedt een gestandaardiseerde manier om de milieu-impact van verschillende producten en diensten te vergelijken. Dit kan consumenten en bedrijven helpen bij het nemen van meer geïnformeerde beslissingen over welke producten en diensten ze willen kopen of aanbieden.

Een LCA helpt bij het identificeren van mogelijkheden voor verbetering

Door de hele levenscyclus van een product of dienst te analyseren, kan een LCA helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en het verminderen van de milieu-impact van het product of de dienst. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot efficiëntere productieprocessen, minder afval en een lagere CO2 eq uitstoot.

Het helpt bij het opstellen van milieubeleid

Een LCA kan bedrijven helpen bij het opstellen van milieubeleid en het bepalen van prioriteiten voor milieuprestaties. Het kan bedrijven ook helpen bij het nemen van beslissingen over investeringen in duurzaamheid en het verbeteren van de relaties met belanghebbenden.

Duurzaam textielontwerp kan milieu-impact bij groothandel stoffenleveranciers Europa verlagen

Wanneer de uitkomsten van een LCA bekend zijn en we weten wat de impact is en kijken we hoe we impact kunnen verlagen als meubelstoffenleverancier en groothandel in Europa. Afdeling productontwikkeling onderzoekt samen met onze leveranciers hoe de milieu-impact van onze duurzame meubelstoffen kunnen verlagen. Textielontwerp en/of Ecodesign bevordert de overgang naar een circulaire economie en draagt zo bij een milieuvriendelijk textiel.